ΦΩΤΙΟΥ Α.Ε.

Περιφερειακή οδός Μουζακίου,
Μουζάκι Καρδίτσας, Τ.Κ. 43060

Tηλέφωνο: +30 24450 41248
FAX: +30 24450 41565
ΦΩΤΙΟΥ Α.Ε. Cash and Carry

13ο χλμ Τρικάλων Πύλης,
Τρίκαλα, Τ.Κ. 42032

Τηλεφωνο: +30 24340 51730
FAX: +30 24340 51735