Οι στόχοι μας είναι:

• Να αναπτύσσουμε συνεχώς την πολύτιμη σχέση που έχουμε οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια με τους ανθρώπους της εταιρείας μας, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.

• Να προβλέπουμε και να ικανοποιούμε τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών μας, με επαγγελματισμό.

• Να προσφέρουμε στους καταναλωτές τις οικονομικότερες τιμές, υψηλής ποιότητας προϊόντα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

• Να διατηρούμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και να αυξάνουμε την παραγωγικότητα μας.

• Να προωθούμε τα ελληνικά προϊόντα, να στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς, στηρίζοντας έτσι την απασχόληση στην Ελλάδα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

• Να κρατάμε ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με τους καταναλωτές, ώστε να ενημερωνόμαστε για τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται στις καταναλωτικές συνήθειες και να διαπιστώνουμε την εικόνα της εταιρείας μας προς τον καταναλωτή.

• Να διατηρούμε καλές σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, καλλιεργώντας ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης που θα λειτουργεί θετικά στην επίτευξη των στόχων και των δύο πλευρών, και πάντα προς το συμφέρον των καταναλωτών.

• Να παραμένουμε πιστοί στη φιλοσοφία μας και να διατηρούμε την ευαισθησία μας απέναντι σε κοινωνικά και οικολογικά θέματα, πραγματοποιώντας δράσεις και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Η τεχνολογία αποτελεί κλειδί στη στρατηγική της ΦΩΤΙΟΥ Α.Ε. για αυτο φροντίζουμε συνεχώς να προσαρμοζόμαστε σε αυτή.